Nyttige links

Her finder du et udvalg af nyttige links til forskellige myndigheder, som vi i vort daglige arbejde regelmæssigt anbefaler vores kunder at have kendskab til.

Med henblik på kundeforhold til udenlandske forretningspartnere kræver de tyske skattemyndigheder jævnlig kontrol af, at forretningspartnerens moms-identifikations-nummer eksisterer. Tjek her.

Informér dig her over officielle registreringer hos eksisterende eller fremtidige forretningspartnere (engelsk-sproget hjemmeside).

Søg her efter offentliggjorte årsregnskaber. Bemærk: mikro-selskaber er ikke forpligtet til at offentliggøre deres regnskaber og små selskaber kan nøjes med at offentliggøre i begrænset omfang (engelsk-sproget hjemmeside).

Et godt alternativ til handelsregisteret (se ovenfor, engelsk-sproget hjemmeside).

Følg linket til den centrale skattemyndighed (engelsk-sproget hjemmeside).

Linket her fører dig til skatteforvaltningens hjemmeside ifm. elektroniske selvangivelser.

Søg her i samtlige tyske love.

Indhent informationer på danske virksomheder.