Online-Beregninger

Til støtte og hjælp for din peronlige likviditetsplanlægning finder du her egnede værktøjer.

Find ud af, hvordan en lønstigning påvirker din månedlige lønudbetaling og se, hvad lønstigningen koster din arbejdsgiver (beregning på tysk).

Beregn her et groft estimat på den indkomstskat, du bør forvente for det pågældende skatteår (beregning på tysk).