Vore ydelser

Vore tilbudte ydelser strækker sig fra den løbende finansbogføring over udarbejdelsen af årsregnskaber og selvangivelser frem til skatterådgivning ved komplekse sagsforhold.
Omfattende specielle fagkundskaber i international skatteret (især i forhold til vores nabo Danmark) sikrer en høj kvalitet i forbindelse med rådgivningen i grænseoverskridende forhold og ved planlæggelse af en skatteoptimeret koncernstrukturering.

Rådgivning ifm. oprettelse af selskab eller virksomhed

Løbende finans- og lønbogholderi

Udarbejdelse af månedlige momsindberetninger

Udarbejdelse af årsregnskaber og ”kasse-regnskaber”

Udarbejdelse af selvangivelser for virksomheder

Erhvervsøkonomisk rådgivning

Udarbejdelse af selvangivelser for privatpersoner

Rådgivning ifm. ekstern skatterevision

Rådgivning ved skatteplanlægning og skatteoptimering

Korrespondance med skattemyndighederne